Oświetlennie awaryjne; Przykłady doboru i rozmieszczenia opraw awaryjnych

System dedykowany: hala sprzedaży

Hala sprzedaży to bardzo duże pomieszczenie o wysokości ok. 7-8m., gdzie występuje duża ilość ciągów komunikacyjnych (1 lx) między regałami oraz kilka obszarów otwartych (0.5lx). Nie ma możliwości zwieszenia opraw z uwagi na wysokie regały z towarami. W kliku punktach zlokalizowano hydranty lub gaśnice (5lx). Pomieszczenie nie wymaga opraw o podwyższonej szczelności, nie ma stref Ex, czy podwyższonego ryzyka. Z uwagi na wielkość obiektu, ilość opraw >250 system oświetlenia awaryjnego zaprojektowano w oparciu o centralną baterię z wykorzystaniem różnorodnych opraw z rodziny CEAG GuideLED. W systemie dedykowanym mamy całkowitą dowolność w rozmieszczeniu opraw awaryjnych, nie jesteśmy zależni od oświetlenia podstawowego.

                                        

 

 

System dedykowany: hala produkcyjna

Hala produkcyjna o wymiarach 170m na 50m przy wysokości ok. 11,5m. Inwestor wymagał, aby natężenie oświetlenia awaryjnego osiągnęło poziom min. 15lx. Do oświetlenia hali zaproponowaliśmy zatem oprawy szczelne PXF FIBRA III 2x58W IP66 oraz system centralnej baterii CEAG ZB.1 z kontrolą prądową obwodów. Ponadto z uwagi na znaczne odległości opraw od szaf CB zasilamy, w zależności od obwodu, od 6 do 9 opraw na jednym obwodzie. Ponieważ w hali występują utrudnienia w montażu opraw kierunkowych musieliśmy zastosować oprawę Style 79011, która umożliwia rozpoznanie znaku z 60m.

     

 

System mieszany: instalacja przepompowni

Przepompownia kolejowa służy do rozładunku cystern i przepompowaniu paliw naftowych do zbiorników magazynowych. Całość instalacji przepompowni objęta jest 1 strefą Ex. Dodatkowym wymogiem inwestora było zastosowanie opraw z własnym zasilaniem.

W pierwszej kolejności rozmieściliśmy oprawy Ceag eLLK 2x36W, tak aby prawidłowo oświetlić wszelkie zawory, wskaźniki, miejsca pracy oraz drogi komunikacyjne min 100lx. Następnie część z tych opraw została zamieniona na oprawy Ceag eLLK N 2x36W w celu doboru właściwej ilości opraw awaryjnych min.15lx. Ostatni etap to rozmieszczenie opraw kierunkowych.

Oświetlenie podstawowe

      Oświetlenie awaryjne   

System mieszany: zbiornik kulisty

Zbiornik kulisty służy do magazynowania toksycznej i wybuchowej substancji chemicznej. Wraz z prowadzącym do niego podestem i klatką schodową objęty jest strefa 2 Ex. Część z zastosowanych opraw Ceag nLLK 2x36W pełnię funkcję oświetlenia podstawowego, a część zarówno oświetlenia podstawowego jak i awaryjnego. Oprawy 2x36W gwarantują natężenie oświetlenia podstawowego na poziomie 200lx i awaryjnego od 5lx do 60lx. System baterii centralnej ZB-S kontroluje i steruje każdą oprawą awaryjną. Znaczna odległość instalacji od szafy CB wymusiła zastosowanie przewodów zasilających min 6mm2 oraz  podłączenie nie więcej niż 8 opraw na obwód.

Oświetlenie podstawowe

                                                    

 Oświetlenie awaryjne