Akumulatory AGM, Gell, klasyczne - technologia

Technologia AGM - Absorbed Glass Mat.W tej technologii cały elektrolit jest wchłonięty w separatory wykonane z włókna szklanego o dużej porowatości, znajdujące się między płytami.  Akumulatory wyprodukowane tą metodą mają niższą rezystancję wewnętrzną, co w konsekwencji daje wyższe napięcie na zaciskach zapewniając nieco dłuższy czas pracy. Podstawową zaletą akumulatorów wykonanych w technologii AGM jest możliwość rozładowania dużymi prądami co jest szczególnie istotne w takich aplikacjach jak:
zasilacze UPS,
systemy oświetlenia awaryjnego CPU
systemy zasilania gwarantowanego
systemy alarmowe
W tego typu akumulatorach należy jednak pamiętać o podstawowej zasadzie eksploatacji - akumulator nie może być zbyt głęboko rozładowany. Wartość najniższego napięcia do jakiego może być rozładowana zwykle podaje producent w karcie katalogowej. Głębsze rozładowanie spowoduje nieodwracalne zmniejszenie pojemności akumulatora.
Elektrolit będący rozcieńczonym kwasem siarkowym o odpowiednim stężeniu przylega do maty szklanej, a w zasadzie do jej pojedynczych włókien dzięki siłom adhezjaadhezji.


ADHEZJA (łac. adhaesio - przyleganie) - oznacza łączenie się ze sobą powierzchniowych warstw ciał fizycznych lub faz (stałych lub ciekłych).
Miarą adhezji jest praca przypadająca na jednostkę powierzchni, którą należy wykonać aby rozłączyć stykające się ciała.
Przykładem oddziaływania adhezyjnego są cząsteczki wody na pajęczynie.
Im głębiej rozładowany akumulator tym mniejsza gęstość elektrolitu i tym mniejszą pracę trzeba wykonać aby elektrolit zaczął spływać po włókienkach maty szklanej pod wpływem grawitacji.
Tak więc spadek napięcia akumulatora wynikający ze zmniejszania się gęstości elektrolitu w konsekwencji osłabia siły adhezji i po przekroczeniu granicznego najniższego napięcia powoduje nieodwracalne zmniejszenie ilości elektrolitu w macie szklanej a tym samym utratę znamionowej pojemności baterii.

Technologia żelowa - Gel cel Akumulatory tego typu zostały wprowadzone na rynek w USA w latach 60-tych ubiegłego stulecia. Podobnie jak akumulatory AGM są to akumulatory kwasowo-ołowiowe z tą różnicą, że elektrolit (rozcieńczony kwas siarkowy) jest w postaci żelu. Separatory wykonane są z gąbki krzemiankowej. Elektrolit (w płynie) wraz z odpowiednimi dodatkami w trakcie procesu produkcyjnego wypełnia wszystkie kanaliki gąbki krzemiankowej. Pierwsze ładowanie akumulatora w procesie produkcyjnym powoduje trwałe zżelowanie elektrolitu.
Korzyścią, wynikająca z takiej budowy akumulatora jest brak możliwości przemieszczania się elektrolitu wewnątrz akumulatora, co pozwala na bardzo głębokie jego rozładowanie bez konsekwencji zmniejszenia znamionowej pojemności. Należy oczywiście bezwzględnie przestrzegać zasady, iż bezzwłocznie po głębokim rozładowaniu akumulator powinien być ponownie naładowany.
Zaniedbanie tej czynności powoduje powolne zasiarczanie się akumulatora czego konsekwencją jest utrata pojemności znamionowej.
Kolejną zaletą akumulatorów żelowych jest małe samorozładowanie (akumulatory żelowe nie wykazują ubytku ładunku w wyniku samorozładowania po czasie rzędu 6 miesięcy).
Obydwa typy - AGM i GELL są akumulatorami VRLA - valve regulated lead acid (akumulatory kwasowo - ołowiowe z regulacją zaworami).  
W Polsce przyjęło się nazywanie ich błędnie bezobsługowymi, czego konsekwencją jest brak przeprowadzania podstawowych czynności, gwarantujących pełne wykorzystanie deklarowanej przez producenta żywotności.
Co najmniej raz do roku bateria akumulatorów pracujących w buforze powinna być prawidłowo rozładowana stałym prądem lub stałą mocą (służą do tego tabele rozładowań dostarczane przez producenta), oraz w prawidłowy sposób naładowana. Są to podstawowe zalecenia każdego producenta dla buforowej pracy baterii. W przypadku istotnych różnic w napięciach poszczególnych bloków należy przeprowadzić ładowanie wyrównawcze.
Wymagane jest również oczyszczenie zaworów akumulatorów z kurzu i zabrudzeń. Zawory służą do wyrównywania ciśnienia wewnątrz akumulatora.
Pracują automatycznie i wszelka ingerencja grozi uszkodzeniem lub zniszczeniem akumulatora. Rekombinacja gazów zachodzi wewnątrz akumulatora na poziomie 95 -98% w związku z czym w akumulatorach VRLA nie istnieje problem uzupełniania elektrolitu.
Jak widać, zarówno dla akumulatora w technologii AGM jak i GELL są sprawdzone sposoby ich zniszczenia wynikające tylko z beztroski i niedbalstwa służb eksploatacyjnych.

Technologia klasyczna
Obecnie dostępne na rynku akumulatory wykonane w technologii klasycznej zawierają elektrolit będący rozcieńczonym kwasem siarkowym o gęstości znamionowej zwykle od 1,22 do 1,24kg/l. W zależności od budowy elektrody zbudowane są  tzw. płyt pastowanych lub pancernych a większość produkowanych w tej technologii akumulatorów wyposażona jest w korki posiadające labiryntowe uszczelnienia chroniące przed wydostawaniem się oparów elektrolitycznych. Przy pracy w znamionowych warunkach bardzo rzadko wymagają uzupełniania wodą destylowaną (zwykle co 3 do 5 lat). Stosowane są do pracy cyklicznej jak i Stand by. Przy zastosowaniu systemów zewnętrznej rekombinacji gazów nie ma potrzeby uzupełniania wody destylowanej przez cały okres eksploatacji akumulatora.
Akumulatory występują jako ogniwa 2V o deklarowanej przez producenta żywotności ponad 20 lat i bloki 4V, 6V i 12V o deklarowanej żywotności - w zależności od typu -  do 15 lat.  Baterie akumulatorów stanowią źródło zasilania dla central oświetlenia awaryjnego, UPS, zasilania gwarantowanego AC i DC.

Dostarczamy baterie akumulatorów wykonane w technologiach AGM i żelowych w pojemnościach od 6Ah do 2000Ah w projektowanych okresach ich żywotności wg EUROBAT tj:

3-5 lat - Standard Commercial

6-9 lat - General Purpose

10-12 lat - High Performance

ponad 12 lat - Long Life.