Projektowanie

Zasady projektowania systemów z baterią centralną to kwestia doboru właściwego systemu do planowanego obciążenia, wyboru sposobu sterowania lampami oświetlenia awaryjnego i poziomu wymagań użytkownika, związanych z kontrolą i sterowaniem oświetleniem awaryjnym  (poszczególne lampy czy tylko obwody awaryjne, regulowany strumień światła itp). Koncepcji może być wiele i nie zawsze tani system przynosi oczekiwane korzyści, zarówno w fazie inwestycji jak i eksploatacji. Pojawienie się nowej generacji lamp LED otwiera możliwości projektowe dla tych, atrakcyjne zarówno dla inwestora jak i użytkowania.

ZB-SPoniżej przedstawiamy system ZB-S, który jest najbardziej uniwersalny. W przypadku potrzeby projektowania systemów bardziej rozproszonych a jednocześnie gwarantujących pewność zasilania z baterii centralnej należy wybrać system LP-STAR.

Coraz częściej spotykana jest - bezsprzecznie słuszna - tendencja w projektowaniu systemów oświetlenia awaryjnego jako instalacji całkowicie wydzielonej z innych instalacji oświetleniowych. Konsekwencją jest zwiększenie niezawodności systemu, zmniejszenie kosztów poprzez eliminację elementów umożliwiających współpracę z lampami oświetlenia podstawowego, oraz - przy niezwykle atrakcyjnej ofercie źródeł światła LED - interesującej również dla Pracowni Architektonicznych. Należy jednak pamiętać iż dla hal produkcyjnych, magazynów itp. najbardziej korzystne cenowo i eksploatacyjne będzie rozwiązanie wykorzystujące oświetlenie podstawowe do oświetlenia awaryjnego.

ZB-S

 • Różne tryby pracy w jednym obwodzie końcowym
 • Funkcja automatycznego wyszukiwania opraw i modułów zewnętrznych
 • 3 oddzielne przyciski testowe
 • 3 przyciski z dowolnie przyporządkowanymi funkcjami
 • Szybki dostęp do stanu pracy każdego modułu
 • Opis tekstowy opraw
 • Przy zwarciu jednego z przewodów zasilających do przewodu ochronnego możliwe jest dalsze zasilanie z akumulatorów
 • Wygodne konfigurowanie i przechowywanie danych - karta SMART MEDIA
 • Szybkozłącza (4 mm2)
 • Monitorowanie opraw  (do 20 opraw na każdy obwód końcowy)

ZB.1

System EURO ZB.1 stosowany jest w budynkach nie wymagających monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego. Posiada budowę modułową i może być rozbudowywany o podstacje. Kontroler systemu EURO ZB.1 zbiera wszystkie istotne informacje o aktualnym stanie systemu i obwodów końcowych. Dane rejestrowane są w historii zdarzeń. Uszkodzenie oprawy w obwodzie końcowym sygnalizowane jest jako błąd obwodu końcowego. Wyniki testów i zdarzenia można rejestrować w postaci wydruków - opcjonalnie drukarka PD2.  Sterowanie poszczególnymi obwodami odbywa się poprzez moduły DLS i SDS-8.

ZB.1Moduł DLS umożliwia załączanie opraw zasilanych z centralnej baterii razem z oświetleniem podstawowym. Moduł jest wyposażony w 8 niezależnych galwanicznie separowanych wejść do podłączenia wyłączników oświetlenia podstawowego przyporządkowywanych do dowolnych obwodów oświetlenia awaryjnego (max. 2 niezależne wyłączniki na obwód).
Moduł SDS-8 służy do monitorowania max. 8 rozdzielni elektrycznych za pośrednictwem 24V pętli prądowej. Pozwala to na selektywne załączanie obwodów oświetlenia awar.  przyporządkowanych do konkretnej rozdzielni.
Moduł TLS posiada 8 niezależnych wejść do podłączenia włączników i umożliwia dowolne przyporządkowanie wyłączników oświetlenia klatki schodowej do załączania obwodów końcowych oświetlenia awaryjnego. Czas wyłączenia oświetlenia (1-31 min.) jest regulowany programowo. Przy zaniku sieci moduł TLS komunikuje się z modułami SKU i zasila jarzeniówki umieszczone we włącznikach.

Moduł LMP-1 służy do automatycznego przełączania zasilania oprawy w tryb awaryjny niezależnie od stanu wyłącznika oświetlenia. Eliminuje okablowanie z wyłączników oświetlenia do modułu SDS-8. Do modułu należy podłączyć zasilanie podstawowe i awaryjne.

 

 • Kompaktowa obudowa stacji głównej i podstacji
 • Niezależne przełączanie każdego obwodu
 • Dowolnie programowalne tryby pracy obwodów
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa przez zastosowanie podstacji
 • Możliwość dostosowania systemu do układu pięter i stref pożarowych

 

 


LP-STAR

LP-STAR jest kompaktowym urządzeniem do zasilania oświetlenia awaryjnego, które jest używane jako część sprawdzonej i przetestowanej technologii STAR. STAR oznacza: SWITCHING TECHNOLOGY ADVANCED REVISION

Ta technologia posiada następujące główne zalety:
W obwodzie końcowym są realizowane w dowolny sposób różne tryby pracy dla każdej oprawy oświetlenia awaryjnego:
- awaryjna (oświetlenie awaryjne jest włączane w przypadku awarii oświetlenia ogólnego lub w przypadku ręcznego lub automatycznego włączenia funkcji i testu czasu pracy),
-  awaryjno-sieciowa (oświetlenie awaryjne jest zawsze włączone) i
-  awaryjno-sieciowa przełączana (np. oświetlenie awaryjne, dodatkowe oświetlenie awaryjne kontrolowane przez przełącznik sterowany odczytywanym sygnałem (dwa wejścia na obwód zasilający).

 • Tryb pracy każdej oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego można dowolnie przeprogramować bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów komunikacyjnych,
 • Możliwość zmiany zaprogramowanego trybu pracy oprawy bez ingerencji w istniejącą instalację oświetlenia,
 • Funkcje opraw oświetlenia awaryjnego są definiowane za pomocą łatwej w obsłudze parametryzacji. Warunkiem koniecznym jest stosowanie stateczników / modułów EVG (CG-S),
 • Wszystkie ustawienia są zapisywane w trwałej pamięci co zapobiega ich utracie nawet w przypadku kompletnego zaniku zasilania (zasilania sieciowego 230V i zasilania akumulatorowego),
 • Możliwe jest zapisywanie danych parametryzacji i oznaczeń wszystkich podłączonych obwodów i opraw, jak również wpisów pamięci rejestru zdarzeń. W ten sposób możliwa jest archiwizacja jak również (opcjonalnie) zewnętrzna parametryzacja oraz transfer do jednostek sterujących urządzeń LP-STAR,
 • Małe gabaryty,
 • Mniejsze przekroje przewodów w porównaniu z systemami 24V,
 • Większe bezpieczeństwo poprzez dywersyfikację baterii,
 • Prosty w obsłudze i podczas uruchomienia,
 • Automatyczne monitorowanie stanu opraw -technologia CEWA GUARD,
 • Wbudowany czujnik zaniku faz,
 • W standardzie 8 programowalnych wejść sterujących 230V,
 • Wymienna karta pamięci do programowania i zapisu historii zdarzeń,
 • Opcje: moduł WEB lub interfejs CG-S,CG-Vision;
 • Wizualizacja stanu poszczególnych obwodów i opraw.
 Typ LP-STAR 4-12  LP-STAR 4-24 LP-STAR 4-36 LP-STAR 4-48
 obwody 4  4 4 4
Maks. wielkość akum. 2 x 12 V / 12 Ah  4 x 12 V / 12 Ah 6 x 12 V / 36 Ah 8 x 12 V / 48 Ah
 wymiary 550 x 260 x 260 550 x 260 x 260  730 x 260 x 260 730 x 260 x 260
Temp. przechowywania -20oC do +40oC -20oC do +40o -20oC do +40oC -20oC do +40oC
Temp. pracy -5oC do +35oC -5oC do +35oC -5oC do +35oC -5oC do +35oC
Stopień ochrony IP20/I  IP20/I IP20/I IP20/I
Masa bez akumulatora 17 kg  17 kg 21 kg 21 kg
Proj. żywotność przy +20oC 10 lat 10 lat  10 lat 10 lat
Max. obciążenie dla 1h 133 W 303 W 468 W 540 W

 

 Wejście     Wyjście
 Napięcie znamionowe AC  1f; 220-240 V     Napięcie znamionowe AC  220 - 240 V AC
 Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz    Napięcie znamionowe DC  220 V DC
 Maks. prąd znamionowy AC  5,5 A    Całkowity prąd  4,7 A AC/2,45 A DC
 Napięcie znamionowe DC  19,2-28,8 V    Całkowita moc  1080 VA/540 W
 Akumulator   VRLA, 2x6 ogniw 2V,  20o    Moc obwodu  345 VA/330 W
   Znam. zdolność wyłączania  1500 A/300 V DC

 

Komunikacja i sterowanie

 • Wymiana danych z zainstalowanymi podzespołami V-CG-S i statecznikami elektronicznymi EVG kompatybilnymi z podzespołami V-CG-S (poprzez przewody obwodów końcowych).
 • Zewnętrzne podłączenie interfejsu CG-S bus (protokół magistrali CEAG) dla wymiany danych z nadrzędnym systemem sterowania budynkiem.

 Wymiana i gromadzenie danych

 • Wewnętrzna - przy wykorzystaniu trwałej pamięci jednostki sterującej
 • Zewnętrzna - przy wykorzystaniu czytnika kart pamięci, typ stosowanej karty pamięci: Karta SD (wcześniej zaprogramowana).
 • Adapter SD umożliwia wymianę danych i zapewnia bezpieczeństwo przy wykorzystaniu standardowego komputera PC i oprogramowania CEAG dla urządzenia LP-STAR.

 


CG Line+

Monitorowanie centralne z historią zdarzeń.CG Line+

System służy do monitorowania i sterowania rozbudowanym systemem opraw oświetlenia awaryjnego. W systemie CGLine+ nie ma potrzeby ręcznego adresowania opraw. Centrala monitorująca jest wyposażona w funkcję automatycznego wyszukiwania opraw z fabrycznie nadanymi numerami identyfikacyjnymi (ID) co sprawia, że uruchomienie systemu po jego zainstalowaniu jest bardzo proste. Użytkownik może także nadać oprawom w centrali własne numery zgodne z planem instalacji elektrycznej.
Kontroler CGLine+ monitoruje centralnie do 800 opraw oświetlenia awaryjnego. Dzięki zintegrowanemu serwerowi WWW udostępnia poprzez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, wizualizację, kontrolę i monitorowanie wszystkich podłączonych opraw CGLine +. Wyniki testów wyświetlane są na dowolnym komputerze z dostępem IP do Ethernetu, ze wskazaniem: ID oprawy, adresu nadanego, opisu tekstowego oprawy, rodzaju uszkodzenia oraz daty i godziny.
CGLine+ Wireless Monitoring Set umożliwia bezprzewodowy dostęp Wi-Fi do systemu poprzez notebook, smartfon, tablet, czy iPAD. CGLine+ można także podłączyć do oprogramowania CGVision. Wszystkie zdarzenia są przechowywane w pamięci przez okres min. 2 lat.
System CGLine+ redukuje koszty przeprowadzania testów do minimum.

Dane techniczne   Przewód do przesyłu danych   Parametry elektryczne 
 stopień szczelności obudowy IP20  (IP54 connection box)    przekrój długość linii suma 4 linii    zasilanie  25 V DC
 zasilanie 230V 50Hz / 24 V DC    0,5 mm2 330 m 1320 m    max. dop. spadek nap.  14 V
 klasa ochronności  II     1,0 mm2  660 m 2640 m    natężenie  400 mA
 temp. otoczenia - 00C do + 350C     1,5 mm2 1000 m 4000 m      
 złącza 2,5 mm2                                     
klawiatura serwis / system/ reset  
złącza sygnalizacyjne 1 x UM, 24V 0,5A dowolnie programowalne  
 kontrolki LED sieć / test / awaria  
wymiary CGLine+ Web-Controller 214 x 109.8 x 60.1 mm  
wymiary CGLine+ WiFi connection box 360 x 255 x 165 mm   Kontroler CGLine+, WiFi connection box