Projektowanie 3D, BIM

Technologia BIM (Building Information Modeling) jest to metoda projektowania i prowadzenia realizacji inwestycji w oparciu o cyfrowy trójwymiarowy model budowli. Usprawnia ona proces inwestycyjny, na wszystkich etapach jego realizacji - projektowanie, harmonogramowania, kosztorysowania, wykonawstwa i zarządzania gotowym obiektem. Dzięki spójnemu modelowi wielobranżowemu jesteśmy w stanie przewidzieć i uniknąć wielu kosztownych kolizji już na etapie projektowania. Model ten pozwala także na szybszą i łatwiejszą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego (Projektant, Wykonawca, Inwestor, Zarządca).

REVIT
Firma Charles River Software została założona w Newton / Massachusetts w 1997 roku, przez twórców PTC’s Pro / Engineer -  oprogramowania do projektowania mechanicznego, z zamiarem doprowadzenia modelowania parametrycznego. Firma zatrudniła kilku programistów i architektów i zaczęła rozwijać Revit w C++ na platformie Microsoft Windows.
Od samego początku Revit powstał w celu umożliwienia architektom i inżynierom projektowania oraz dokumentowania budynku poprzez stworzenie parametrycznego modelu trójwymiarowego, który obejmuje wymianę informacji geometrycznej i niegeometrycznej, która później stała się znana jako modelowanie informacji o budynku lub BIM.
Łatwość dokonywania zmian zainspirowała nazwę Revit od Revise-It, popraw to, zmień to, zrewiduj to.
W tym czasie kilka innych pakietów oprogramowania, takich jak ArchiCAD i Reflex, pozwalały na pracę z trójwymiarowym wirtualnym modelem budynku umożliwiając kontrolowanie poszczególnych składników za pomocą parametrów (parametrycznych komponentów).
Dwie podstawowe różnice w Revit to stworzenie parametrycznych komponentów przy użyciu graficznego "family editor" a nie języka programowania. Wszystkie relacje między komponentami, widokami i adnotacjami zostają przechwycone przez model tak, że zmiana jakiegokolwiek elementu jest automatycznie propagowana i utrzymywana w spójnych modelach, na przykład przesuwając ścianę aktualizują się sąsiadujące ściany, podłogi, dachy, a korygowane położenie zmienia wartości wymiarów i notatek. Revit dostosowuje powierzchnie wykazane w rozkładach, przerysowuje widoki przekroju, etc. tak, że model pozostaje w spójny i koordynowana jest cała dokumentacja.
Koncepcja dwukierunkowych skojarzeń między elementami, widoków i opisów była wyróżnikiem Revit wielu wersjach.  
Firma Autodesk, najlepiej znana z linii produktów AutoCAD, kupiła Massachusetts-based Revit Technology Corporation za 133 miliony dolar-ów w 2002 roku. Zakup umożliwiał dalsze badania, rozwój i ulepszanie oprogramowania. Autodesk wydała kilka wersji Revit od roku 2004. W 2005 został wprowadzony Revit Structure, a następnie w 2006 Revit MEP. Po 2006 wydawany Revit Building został przemianowany Revit Architecture.
Od Revit 2013 różne dyscypliny zostały zwinięte w jednym produkcie, po prostu o nazwie Revit.
Dzięki swojej platformie Revit firma Autodesk jest znaczącym graczem na rynku BIM wraz z Nemetschek (twórców ArchiCAD, Allplan Vectorks) i Gehry Technologies z CATIA bazującej na Digital Project.

IPD
Odpowiedzialnym za dystrybucję i ewaluację wymodelowanej w procesie BIM wielowymiarowej informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami inwestycji jest IPD (Integrated Project Delivery -Zintegrowany Proces Inwestycyjny), który opiera się na socjalnych umiejętnościach kooperacji i na technologicznym know-how w zakresie obsługi formatów danych, dostarczonych przez wszystkich projektantów uczestniczących w procesie.
Na etapie projektowania wykorzystywany jest dostęp do szerokiej bazy obiektów BIM; plików, modeli, rysunków i specyfikacji produktów. Należy jednak zauważyć, iż Istniejące na polskim rynku standardy są chaotyczne, z powtarzającymi się w różnych miejscach tymi samymi elementami i nie nadają się do digitalizacji w celu odwzorowania do abstrakcyjnych standardów komputerowych - np. spójnego i logicznego IFC (Industry Foundation Classes).
Należy korzystać z odwzorowania, które zapewniłoby ciągłość nazewnictwa obiektów budowlanych wychodzących z komputerów projektantów, umożliwiającą jednoznaczną identyfikację z fizycznymi elementami do wbudowania w obiekty budowlane, czyli zrozumienie modeli projektantów przez wszystkich członków ekipy wykonawczej na placu budowy, producentów, dostawców i potem końcowych użytkowników.
Korzyści z BIM w procesie projektowo - budowlanym to znaczące obniżenie kosztów w całym cyklu powstawania i życia budynku. Oszczędności powstają na etapie przedmiarowania, kosztorysowania, projektowania, realizacji budowy i jego eksploatacji.

SKANOWANIE
W przypadku istniejących obiektów przemysłowych, wymagających modernizacji czy wykonania nowych instalacji przemysłowych znaczącym problemem staje się wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektu (wymaganej najczęściej w plikach CAD), bez której nie można rozpocząć procesu projektowego.
Tak, jak mozolne wykonanie inwentaryzacji tradycyjnymi metodami pozwoli na przygotowanie podkładów projektowych w 2D, przygotowanie dokumentacji w 3D jest niemożliwe.Inwestor jest więc skazany na niedokładności i błędy inwentaryzacyjne, kolizje wynikające z oddzielnych projektów branżowych a wszyscy uczestnicy inwestycji ponoszą wynikające z tego znaczące koszty.
Skanowanie 3D pozwala na proces przejścia od obiektu rzeczywistego do modelu 3D, zachowując przy tym precyzje odwzorowania niemożliwa do osiągnięcia tradycyjnymi metodami.
Umożliwia szybkie i bezproblemowe wykonanie dokumentacji złożonej geometrii zakładów przemysłowych, elewacji obiektów, bezinwazyjnej dokumentacji cennych przedmiotów, obiektów zabytkowych itp. oraz pozwala na zintegrowanie danych 3D z systemem BIM.
Skaner 3D pobiera informacje odnośnie dystansu w jego polu widzenia.  W efekcie otrzymujemy chmurę punktów o współrzędnych X,Y,Z, opisującą skanowany obiekt oraz opcjonalnie kolor powierzchni tego obiektu. W większości sytuacji, pojedynczy skan nie wygeneruje pełnego modelu obiektu. Do uzyskania informacji odnośnie całego obiektu będzie zazwyczaj konieczne wiele skanów z wielu kierunków.
Skanowanie 3D w ekstremalny sposób przyspiesza proces inwentaryzacji obiektu czy jego otoczenia umożliwiając zintegrowanie danych 3D z systemem BIM. Najwyższej jakości skanery 3D dostarczają zobrazowania HDR z szybkością 1 mln punktów na sekundę do 270 m od skanera.
Stanowi to podstawę pozyskiwania bardzo szczegółowych, kolorowych chmur punktów 3D z realistycznie odwzorowaną przejrzystością i umożliwia bezproblemowe wykonanie dokumentacji skomplikowanej geometrii zakładów przemysłowych, elewacji obiektów, bezinwazyjnej dokumentacji cennych przedmiotów, obiektów zabytkowych itp.