Serwis urządzeń oraz baterii

Wraz z realizacją zamówienia systemu zasilania rezerwowego lub oświetlenia awaryjnego oferujemy użytkownikowi bardzo szeroki zakres usług serwisowych, zaczynając od instalacji i uruchomienia poprzez serwisy i przeglądy okresowe, kończąc na możliwości modernizacji i remontów oraz utylizacji zużytych baterii akumulatorów. Zapewniamy serwis gwarancyjny, pogwarancyjny i prewencyjny dla wszystkich dostarczanych urządzeń. Wysoko specjalizowany zespół serwisowy zapewnia niezbędne badania urządzeń i baterii akumulatorów.

Systematycznie archiwizowana dokumentacja serwisowa dla poszczególnych obiektów / systemów pozwala śledzić i analizować historię zdarzeń oraz ułatwia podejmowanie właściwych decyzji eksploatacyjnych.