Oświetlenie awaryjne

Firma A&M MICHAŁOWSKI s.c. E.I.T.C. w 2006 roku rozpoczęła współpracę z firmą CEAG GmbH, produkującą systemy oświetlenia awaryjnego z baterią centralną i systemy z zasilaniem indywidualnym. Obecnie jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem EATON Ceag Cooper Lighting w obszarze systemów oświetlenia awaryjnego, lamp oświetlenia awaryjnego oraz lamp w wykonaniu EX.

Nasza oferta zawiera systemy oświetlenia awaryjnego zasilane z baterii centralnej, systemy oświetlenia awaryjnego z indywidualnym źródłem zasilania dla każdej lampy, monitorowane i sterowane przez centralkę oraz lampy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Wszystkie oferowane przez naszą firmę lampy posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Zapewniamy również wsparcie techniczno-projektowe realizowane poprzez bezpośrednią współpracę z biurami projektowymi oraz poprzez organizowane przez naszą firmę cykliczne szkolenia i konferencje.

Wykonawcy instalacji oświetlenia awaryjnego w realizowanych przez nas projektach otrzymują bieżące wsparcie techniczne dotyczące zasad instalacji systemów oświetlenia awaryjnego i wymagań określonych normami.

W wydawanych cyklicznie materiałach katalogowych zawarte są obowiązujące przepisy prawa we wszystkich aspektach dotyczących projektowania oświetlenia awaryjnego. Szczegółowe odniesienia do treści rozporządzeń i norm wraz z czytelnymi ilustracjami i komentarzami są wysoko oceniane przez projektantów.

 

Systemy oświetlenia awaryjnego - więcej