Zasilanie rezerwowe

Produkowane przez firmę A&M siłownie serii ZZR stanowią kompletne zespoły zasilania rezerwowego DC. Opcjonalnie zapewniają zasilanie gwaran-towane 230V AC oraz DC 24V i 48V.

Siłownia serii ZZR750 wyposażona jest w zasilacz buforowy o mocy do 1000 W, składający się z 3 redundantnych modułów, baterię o żywotności 5 lub 10 lat, kompensację temperaturową, pełną wizualizację stanu pracy zasilacza i sygnalizację alarmową oraz opcjonalnie: układ kontroli dozie-mienia, start awaryjny siłowni przy braku zasilania podstawowego, wybór trybu pracy przy doziemieniu, moduł wentylacji i ogrzewania, kontrolę temperatury w szafie, złącze do transmisji cyfrowej sygnałów (RS 485), przetwornicę DC/DC 24V, falownik 1000VA do zasilania gwarantowanego AC.

Siłownia serii ZZR1000 wyposażona jest w zasilacz buforowy o mocy 2000 W co pozwala na zainstalowanie baterii o większej pojemności. Pozostałe wyposażenie jak w ZZR750.

Siłownia serii ZZR2000 wyposażona jest w zasilacz buforowy do 11.000 W, baterię akumulatorów VRLA o żywotności 5, 10 lub 15 lat, kompensację temperaturową, pełna wizualizację stanu pracy zasilacza i sygnalizację alarmową. Możliwa jest dowolna konfiguracja zasilaczy, np. do pracy dwu zasilaczy w redundancji lub zasilanych z oddzielnych sieci AC.

Opcjonalne wyposażenie: układ kontroli doziemienia, kontrola COB, kontrola wzrostu / spadku napięcia, komputer komunikacyjny, złącze RS 232, falownik 230V AC, przetwornica DC/DC 24V lub 48V, moduł wentylacji i kontroli temperatury w szafie, klimatyzacja szafy, rozdzielnice DC i AC. MTB wynosi powyżej 150.000 h.

Wykonania specjalne - siłownie, falowniki, oświetlenie awaryjne

Wykonujemy urządzenia zasilające, spełniające nietypowe wymagania eksploatacyjne, jak:

  • siłownie w wykonaniach dla ekstremalnych warunków pracy: obiekty przemysłowe o dużym zapyleniu, skrajne warunki klimatyczne - (do minus 400C )
  • siłownie wyposażone w rozdzielnice DC i AC
  • wykonania do pracy w redundancji MASTER - SLAWE

Dostarczamy falowniki dużych mocy do laboratoriów badawczych i zakładów produkcyjnych dla nietypowych napięć i częstotliwości, np. 110V i 60Hz.

Dostarczamy systemy oświetlenia awaryjnego z bateria centralną zasilające obwody wyjściowe napięciem 12V, 24V, 48V, 60V ( obiekty zabytkowe, oświetlenie awaryjne dla zabytkowych źródeł światła itp.)

UPS 10-400 kVA

Oferujemy UPS w zakresie od 10kVA do 400kVA.

  • Mod. 5, 6 i 10kVA WE 1f / WY 1f.
  • Mod. 10, 15 i 20kVA WE 3f / WY1 f.
  • Mod. 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100kVA WE 3f / WY 3f
  • Mod. 120, 160, 200, 300 i 400 kVA WE 3f / WY 3f

 

Zasilanie rezerwowe AC/DC - więcej