BIM

Tradycyjne projektowanie 2D oznacza, że w projektach nie będzie dodatkowych informacji ani połączeń z powiązanymi dokumentami. Projektant nie ma możliwości modelowania swojej pracy w 3D czy współpracy przy projektach. Konsekwencją jest spowolnienie wszystkich prac i utrudnienia w przestrzeganiu wymaganych standardów. Standard projektowania 3D stał się w niektórych krajach obowiązujący (w projektach publicznych), a w innych prowadzone są prace zmierzające do ich wdrożenia. W Polsce standard projektowania został wdrożony w wielu firmach budowlanych, produkcyjnych i developerskich.

Firma A&M Michałowski E.I.T.C. widząc rosnące zapotrzebowanie związane z rozwojem i wykorzystaniem technologii BIM w Polsce i na świecie, rozpoczęła proces wdrożenia technologii BIM w pracowni projektowej. Dzięki tej implementacji będziemy w stanie dostarczyć Państwu cyfrowy model trójwymiarowy, a Państwa inwestycja zyska nową jakość.

Revit Collaboration Suite jest oprogramowaniem Modelowania Informacji o Budynku przeznaczonym dla architektów, konstruktorów, projektantów mechanicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz wykonawców opracowanym przez firmę Autodesk. Pozwala on użytkownikom na zaprojektowanie oraz budowę budynku i jego elementów w 3D, implementowanie do 3D modeli z elementów rysunkowych 2D oraz zapewnia dostęp do informacji o budowli z bazy wielobranżowych danych modeli budynku.

Revit 4D dysponuje narzędziami do planowania i śledzenia na różnych etapach cyklu życia budynku, od koncepcji do budowy i późniejszej rozbiórki. Technologia BIM jest metodą projek-towania i prowadzenia realizacji inwe-stycji w oparciu o cyfrowy trójwymia-rowy model budowli. Usprawnia ona proces inwestycyjny na wszystkich etapach jego realizacji - projektowania, harmonogramowa-nia, kosztorysowania, wykonawstwa i zarządzania gotowym obiektem. Dzięki spójnemu modelowi wielo-branżowemu pozwala przewidzieć i uniknąć wielu kosztownych kolizji już na etapie projektowania. Model ten pozwala także na szybszą i łatwiejszą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego (Projektant, Wykonawca, Inwes-tor, Zarządca).

Akronim BIM odnosi się do kilku atrybutów, z których każdy jest istotnym, ale nie wyłącznym elementem.

Building Information Model to cyfrowy opis fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli, służący jako źródło wiedzy i wszystkich danych o obiekcie, w pełni dostępny dla uczestników procesu inwestycyjnego.

Building Information Modelling to twórczy proces generowania oraz wykorzystywania danych o budowli, jej projektowania, budowy i eksploatacji w okresie pełnego cyklu funkcjonowania.

Building Information Management jest kontrolą i organizacją procesów inwestycyjnych, polegającą na wykorzystaniu parametrów cyfrowego modelu budowli w celu wymiany informacji o składnikach aktywów w całym cyklu inwestowania.

Na podstawie tych tłumaczeń można stwierdzić, że BIM odnosi się do każdego obiektu budowlanego - nie tylko do budynku. Tak więc z jednej strony BIM to stworzenie cyfrowego modelu 3D z kompletem informacji graficznych i funkcjonalnych a z drugiej – zdefiniowanie całego procesu inwestycyjnego i zarządzania nim. Technologia ta może być więc stosowana wszędzie tam gdzie buduje się np: drogi, mosty, obiekty kolejowe, przemysłowe, bloki energetyczne, budynki użyteczności publicznej i prywatnej. Dzięki BIM informacje zgromadzone w trakcie planowania i projektowania mogą zostać użyte i połączone z dodatkowymi danymi o projekcie i aktywach zgromadzonych w trakcie budowy.

 

Projektowanie 3D, BIM - więcej